Endodontické ošetření

Ošetření kořenových kanálků je nutné v případech, kdy došlo k nevratnému poškození zubní dřeně zpravidla následkem příliš velkého zubního kazu, zánětu nebo úrazu.  Cílem je prodloužit životnost zubu a zachovat jeho funkci. 

Správně provedené endodontické ošetření kořenových kanálků je složitý a někdy zdlouhavý proces a vždy jej provádíme v účinné lokální anestézii („umrtvení“) a s izolační membránou nasazenou na ošetřovaný zub. Nejprve je nutné odstranit všechny kazivé hmoty a zub dostavět, aby již nedocházelo k pronikání bakterií dále do zubu. Poté je vypreparován otvor, nalezena dřeňová dutina uvnitř zubu a jsou identifikovány všechny kořenové kanálky, v nichž prochází nerv a céva. Pro úspěch ošetření je stěžejní odstranit všechny měkké tkáně a bakterie z celého kořenového systému. K tomu slouží speciální rotační nástroje, které rozšíří kořenové kanálky v celé délce, tak aby výplach desinfekcí pronikl až k hrotu kořene. Tato procedura vyžaduje dostatek času a trpělivost, protože může být komplikována mnoha faktory. Po dostatečném opracování je potřeba celý kořenový systém hermeticky uzavřít, aby nemohlo dojít k opětovnému infikování. Tento proces plnění provádíme zahřátou gutaperčovou hmotou. V konečné fázi zubní lékař dostaví oslabené jádro zubu fotokompozitním materiálem někdy vyztuženým sklovláknovými (FRC) čepy. Celý průběh ošetření kontroluje lékař pomocí rentgenových snímků. Následně doporučujeme zub proteticky ošetřit korunkou nebo polokorunkou, která zjistí ochranu a rovnoměrný přenos žvýkacích tlaků na celý oslabený „mrtvý“ zub.